Business Finland Innovaatioseteli: Vauhdittaa uuden tuotteen tai palvelun tuotekehitystä

6 min lukuaika
3.3.2024

Business Finlandin Innovaatioseteli tarjoaa rahoitusta uuden palvelu- tai tuoteidean jalostamiseen ja pienyrityksen kasvun tukemiseen. Seteli tehostaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä edistää kansainvälistymistä.

 • Projektin koko enimmillään - 6000€
 • Rahoituksen tukiosuus - 4500€
 • Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan toimittaman työn ja maksanut tämän palkkion.

Mikä on Innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on Business Finlandin tarjoama rahoitusinstrumentti, joka on suunniteltu tukemaan alkuvaiheen yritysten innovaatiotoimintaa. Se mahdollistaa uuden tuote- tai palveluidean kehittämispalveluiden hankkimisen ulkopuolisilta asiantuntijoilta, tehostaen siten yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toisin sanoen, innovaatioseteli on investointi yrityksen tulevaisuuteen, sillä se takaa tarvittavat resurssit esimerkiksi idean prototypointiin tai teollisoikeuksien selvityksiin.

Innovaatioseteli on investointi yrityksen tulevaisuuteen, sillä se takaa tarvittavat resurssit esimerkiksi idean prototypointiin tai teollisoikeuksien selvityksiin.

Innovaatiosetelin arvo on 6 000€, josta Business Finland kattaa 75% arvonlisäverottomasta hinnasta, edellyttäen että yritys itse kattaa jäljelle jäävän 25% omarahoitusosuuden, eli 1 500€.

Koska avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, on tärkeää, että hakemuksessa esitetty idea tai hanke on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja että sillä on potentiaalia generoida merkittävää liiketoimintaa. Tämän rahoitusvälineen avulla yritykset voivat nopeuttaa innovaatioidensa kehitystahtia ja saavuttaa markkinoilla tarvittavan kilpailuedun.

Jotta innovaatiosetelin hyödyt realisoituvat täysimääräisesti, on suositeltavaa käyttää alan asiantuntijoiden apua hakuprosessissa. Me autamme yrityksiä tuote- tai palveluidean konseptoinnissa ja esittämisessä varmistaaksemme, että rahoituksen saamisen todennäköisyys on mahdollisimman suuri. Lisäksi tarjoamme ammattilaisten apua innovaatiosetelin strategisessa hyödyntämisessä osana pidemmän aikavälin kehityssuunnitelmia.

Olemme apunasi koko hakuprosessin aikana.

Miksi Innovaatioseteliä kannattaa hakea?

Innovaatioseteli on keskeinen tuki pienyrityksen kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkimalla asiantuntemusta ulkopuolelta yritykset voivat siirtyä ideasta tuotekehitykseen ja uudenlaisiin ratkaisuihin nopeammin.

Innovaatioseteli pienentää riskejä tuotekehityksen alkuvaiheessa ja mahdollistaa työn käynnistämisen ennen suuria investointeja. Investoimalla innovaatioihin, yritys voi luoda uutta arvoa ja erottautua markkinoilla. Innovaatioseteli mahdollistaa yritykselle juuri tämän kaltaisten tavoitteiden saavuttamisen tehokkaammin hankkimalla tietoa ja/tai osaamista, jota yritykseltä ei sisäisesti löydy.

Innovaatiosetelin avulla yrityksen omarahoitusosuus on pieni, mikä madaltaa kynnystä aloittaa tutkimus- ja kehitystoiminta. Tämä helpottaa investointeja uusiin innovaatioihin.

Kokonaisuudessaan setelin hyödyntäminen on strateginen valinta, joka voi kiihdyttää yrityksen kasvua. Se on olennainen investointi yrityksen tulevaisuuteen, mikä voi olla ratkaiseva tekijä kansainvälisessä kilpailussa.

Mihin Innovaatioseteliä voi käyttää?

Seteli vauhdittaa uudenlaista tuotekehitystä.

Vuonna 2024, innovaatiosetelin tyypilliset käyttötarkoitukset on jaettu kolmeen osaan:

 • Tuotteiden ja palveluiden prototyyppien kehittäminen. Tämä mahdollistaa ajatuksesta konkreettisen tuotteen kehityksen, jonka avulla voidaan testata ja osoittaa uuden innovaation toimivuus
 • Teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi viranomaismaksuineen
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut

Innovaatiosetelin avulla on mahdollista rahoittaa esimerkiksi prototyyppien suunnittelua ja valmistusta. Tämä mahdollistaa ajatuksesta konkreettisen tuotteen kehityksen, jonka avulla voidaan testata ja osoittaa uuden innovaation toimivuus.

 • Seteli auttaa ylittämään kehitysprojektin ensiaskeleet.
 • Tärkeää on, että rahoitus kohdistetaan kehitysvaiheeseen, joka edistää tuotteen tai palvelun markkinoille saattamista.
 • Seteliä käytetään t&k-toimenpiteisiin.
 • Innovaatiosetelillä voi tutkia ja suojata teollisoikeuksia. Tämä auttaa turvaamaan yrityksen kehitystyön tulokset kilpailijoilta.

Setelin käyttökohteita täsmennetään säännöllisesti, jotta varmistaaksemme, että rahoituksella edistetään mahdollisimman tehokkaasti suomalaisen yritystoiminnan innovointikykyä. Edellisiin vuosiin verrattuna innovaatiosetelin käyttötarkoituksia on kavennettu ja täsmennetty kolmeen eri tarkoitukseen, jotka on mainittu yllä. Business Finlandin muutokset kohdentavat tuen entistä suoremmin niihin hankkeisiin, jotka auttavat yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja.

Kuka voi hakea Innovaatioseteliä?

Innovaatioseteliä voi hakea alle 5-vuotiaat pienyritykset tukeakseen niiden kansainvälistä kasvua uusien tuote- tai palveluideoiden avulla.

Tuki on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka pyrkivät kehittämään markkinoille jotain uutta ja innovatiivista.

Hakukelpoisia ovat kansainvälisen potentiaalin omaavat mikro- ja pienyritykset. Näillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 50 henkilöä ja joiden vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa. Edellytyksenä on, että yritys on rekisteröity Suomeen.

 • Alle viisivuotias yritys, kun hakemus jätetään. Ikä lasketaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröimispäivästä.
 • Yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksellesi ei ole aiemmin myönnetty Business Finlandin (tai Tekesin) Innovaatioseteliä
 • Yrityksen kokoluokka on pieni - Työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Edellisinä vuosina käytössä ollut vaatimus yhdestä täysipäiväisestä henkilöstä on poistunut.
 • Yrityksen rekisteröintimaa - Suomi

Onko Innovaatioseteli de minimis tukea?

Kyllä, Innovaatioseteli on de minimis -tukea. De minimis -tuki viittaa EU:n sääntöihin, jotka koskevat julkista tukea yrityksille. Tämän säännön mukaan yritys voi saada enintään tietyn määrän tukea tiettynä ajanjaksona ilman, että se vaikuttaa kilpailuun vääristävästi.

Miten Innovaatioseteliä haetaan?

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin asiointipalvelusta.

Innovaatiosetelin hakuprosessi alkaa tarpeiden arvioinnista ja idean jalostamisesta yrityksessänne. Hakemuksen tekeminen on helppoa ja vaivatonta meidän avullamme. Varaa ilmainen kartoituspalaveri, jossa käymme läpi rahoitustarpeenne ja miten etenemme rahoitusprosessin kanssa.

Ota askel kohti menestystä julkisen rahoituksen avulla.

Innovan palvelut

Jotta innovaatiosetelin hyödyt realisoituvat täysimääräisesti, on suositeltavaa käyttää alan asiantuntijoiden apua hakuprosessissa. Me autamme yrityksiä tuote- tai palveluidean konseptoinnissa ja esittämisessä varmistaaksemme, että rahoituksen saamisen todennäköisyys on mahdollisimman suuri. Lisäksi tarjoamme ammattilaisten apua innovaatiosetelin strategisessa hyödyntämisessä osana pidemmän aikavälin kehityssuunnitelmia.

Olemme apunasi koko hakuprosessin aikana.

Haluatko lisätietoa yrityksenne rahoitusmahdollisuuksista?
Varaa maksuton kartoituspalaveri

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
info@innovafinance.fi

Varaa maksuton ensitapaaminen rahoituskonsultaatioon, jossa käymme yhdessä läpi juuri sinun yrityksesi tilanteeseen sopivat ratkaisut. Saavuta menestystä yhdessä meidän kanssamme.

Ota yhteyttä

Askeleet onnistumiseen

Valitse sinulle sopiva aika kalenteristamme. Saat parhaan hyödyn irti tapaamisestamme, kun kerrot meille yrityksestäsi ja tavoitteistasi jo ennen sovittua tapaamista.

Tapaamisessa käsittelemme yrityksesi nykytilannetta, tulevaisuudensuunnitelmia ja rahoitusmahdollisuuksia.

Tapaamisen jälkeen teemme teille ehdotuksen, jonka hyväksyttyänne voimme alkaa rahoitushakemuksen tekemisen.

Yhteistyömme alkaa tästä hetkestä. Pyrimme tarjoamaan ratkaisuja, jotka sopivat sinun yrityksesi tarpeisiin, ja tukevat sen kasvua ja kehitystä.

Varaa aika kalenterista
Innova Finance
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Sähköposti
Puhelinnumero
Yhteyshenkilö
Missä voisimme auttaa?
Kiitos! viestisi on lähtenyt
Oops! Something went wrong while submitting the form.