Yritystuet

Rahoituksen tarjoaminen on julkisen sektorin tapa tukea yritystoimintaa. Se voidaan myöntää joko avustuksena tai lainana. Rahoitukset vaativat usein haku- ja neuvotteluprosessin.

Yritystukea myönnetään hankkeille, joiden odotetaan tuottavan hyötyä Suomen näkökulmasta työllisyyden, verotulojen, tai viennin kasvun kautta. Julkisen lainarahoituksen korko on pienempi, kuin yksityisen.

Avustuksen suuruus vaihtelee 50%-100% välillä hankkeen kokonaiskustannuksista, riippuen rahoitusmuodosta ja yrityksen koosta, sekä rahoituksen käyttötarkoituksesta.

Julkinen rahoitus yritykselle

Julkista rahoitusta haetaan eri lähteistä, joista tunnetuimpia ovat:

01
Business Finland

Business Finland tarjoaa erilaisia rahoitusinstrumentteja yritysten kasvun tukemiseen. Rahoitusta voidaan hakea yrityksille kehittämis- ja kansainvälistymishankkeisiin, joiden summa vaihtelee 6 000 eurosta jopa 1 250 000 euroon. Avustuksen osa projektin kokonaiskustannuksesta on 50%-100%, riippuen rahoitusmuodosta, yrityksen koosta ja rahoituksen käyttötarkoituksesta. Useimmat Business Finlandin tarjoamat rahoitukset on tarkoitettu innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintojen kansainvälisen skaalauksen tukemiseen.

Tempo-rahoitus
Explorer
Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)
Innovaatioseteli
Talent-rahoitus
02
Ely-keskus

ELY-keskus tarjoaa tukea yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa tai tehdä investointeja. ELY-keskus voi myöntää jopa 50%:n tukea kehittämishankkeisiin ja 10-35%:n tukea investointeihin. Tukea voidaan myöntää niin aineettomiin, kuin aineellisiinkin investointeihin.

Tempo-rahoitus
Explorer
Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)
Innovaatioseteli
Talent-rahoitus
03
Finnvera

Finnvera tarjoaa yrityksille rahoitusta erilaisiin tarpeisiin, kuten yritystoiminnan aloitukseen ja kasvuun, kansainvälistymiseen, tai viennin riskeiltä suojautumiseen. Tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Finnvera jakaa liiketoimintaan liittyvän riskin muiden rahoittajien kanssa, ja sen rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin. Finnvera voi ottaa suuremman vakuusriskin, jos yrityksen menestymismahdollisuudet arvioidaan riittäviksi. Hyvä hakemus perustuukin liiketoiminnan kannattavuuden arviointiin.

Tempo-rahoitus
Explorer
Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)
Innovaatioseteli
Talent-rahoitus
04
EU-rahoitus

EU tarjoaa yrityksille sekä suoraa että välillistä tukea. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea tukea avustuksina, lainoina ja takuina. Suora tuki tarjotaan avustuksina, kun taas lainat ja takaukset ovat välillistä tukea, jotka tarjotaan kansallisilla tasoilla hallinnoitavien ohjelmien kautta.

EU-tukea jakavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR), ja rahoitus on saatavilla paikallisten rahoituslaitosten kautta. Nämä laitokset määrittävät rahoituksen ehdot, kuten määrän, laina-ajan, koron ja maksut.

Tempo-rahoitus
Explorer
Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)
Innovaatioseteli
Talent-rahoitus
Milloin kannattaa hakea?

Yritykselle kannattaa hakea julkista rahoitusta, jos sillä on innovatiivinen ja liiketoiminnan kasvua edistävä idea. Tällöin rahoitus voi toimia tukena liiketoiminnan kehityksessä, työllistämisessä tai kansainvälistymisessä.

Rahoitus asiantuntijat

Yrityksesi soveltuvuutta julkisen rahoituksen hakemiseen voi arvioida vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

Oletteko laajentamassa uusille markkinoille?

Tavoitteletteko uutta asiakaskuntaa?

Kehitättekö innovaatioita ja uutta teknologiaa?

Edistääkö yrityksesi toiminta ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä?

Tavoitteletteko kansainvälisiä markkinoita ja viennin kasvua?

Tarjoamme arvokasta apua julkisen rahoituksen hakemisessa.

1
Ideoiden sparraus
Autamme ideoimaan hankkeita niin, että ne ovat mahdollisimman vakuuttavia rahoituksen myöntäjän näkökulmasta.
2
Hankehakemuksen laatiminen
Laadimme hakemuksen puolestasi, jotta yrityksesi ei tarvitse käyttää omaa henkilöstöä ja resursseja hakemuksen tekemiseen.
3
Neuvotteluprosessi
Autamme eri prosesseissa rahoittajatahon kanssa, jotta saavuttaisimme yhdessä parhaat mahdolliset tulokset.
4
Rahoituksen saannin edistäminen
Asiantuntemuksemme julkiseen rahoitukseen liittyen auttaa parantamaan mahdollisuuksia saada hyväksytty rahoituspäätös.
Rahoitushakemus
Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
info@innovafinance.fi

Varaa maksuton ensitapaaminen rahoituskonsultaatioon, jossa käymme yhdessä läpi juuri sinun yrityksesi tilanteeseen sopivat ratkaisut. Saavuta menestystä yhdessä meidän kanssamme.

Ota yhteyttä

Askeleet onnistumiseen

Valitse sinulle sopiva aika kalenteristamme. Saat parhaan hyödyn irti tapaamisestamme, kun kerrot meille yrityksestäsi ja tavoitteistasi jo ennen sovittua tapaamista.

Tapaamisessa käsittelemme yrityksesi nykytilannetta, tulevaisuudensuunnitelmia ja rahoitusmahdollisuuksia.

Tapaamisen jälkeen teemme teille ehdotuksen, jonka hyväksyttyänne voimme alkaa rahoitushakemuksen tekemisen.

Yhteistyömme alkaa tästä hetkestä. Pyrimme tarjoamaan ratkaisuja, jotka sopivat sinun yrityksesi tarpeisiin, ja tukevat sen kasvua ja kehitystä.

Varaa aika kalenterista
Innova Finance
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Sähköposti
Puhelinnumero
Yhteyshenkilö
Missä voisimme auttaa?
Kiitos! viestisi on lähtenyt
Oops! Something went wrong while submitting the form.