Yritysrahoitus: Tempo-rahoitus yrityksesi kehitykseen

4 min lukuaika
3.3.2024

Tempo-rahoitus avaa ovia yritysten kansainvälistymiseen ja uudistumiseen. Business Finlandin tarjoama tuki mahdollistaa innovatiivisten hankeideoiden toteuttamisen ja kasvun kiihdyttämisen, joka on arvokasta Suomen taloudelle.

Rahoituksen hakeminen voi olla monimutkaista. Me olemme täällä tehdäksemme prosessista sujuvan. Asiantuntijan tuki varmistaa, että hakemus vastaa rahoittajan kriteerejä ja tehostaa yrityksenne mahdollisuuksia saada rahoitusta.

 • Projektin koko enimmillään - 80 000€
 • Rahoituksen tukiosuus - max 60 000€ tai 75% projektin koosta
 • Maksatus projektin alussa - 70% tukiosuudesta

Mikä on Tempo-rahoitus?

Tempo on liiketoiminnan kehitystukea uudelle tuote- tai palveluidealle.

Business Finlandin Tempo-rahoitus on suunniteltu hakuvaiheessa alle 5-vuotiaille startup-yrityksille (mikro- ja pienyritykset; henkilöstömäärä alle 50 ja liikevaihto ja/tai tase alle 10 M€), jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tai uudistavat toimintaansa. Rahoitus auttaa yrityksiä kehittämään innovatiivisia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja, jotka erottuvat globaalissa kilpailussa. Lisäksi se tukee markkinaselvityksiä sekä liiketoiminnan kansainvälistymisstrategioiden rakentamista.

Rahoitusta voi käyttää moniin eri tarkoituksiin.

Miksi Tempo-rahoitusta kannattaa hakea?

Tempo-rahoitus on väylä uudistumiseen ja kasvuun, tarjoten taloudellista tukea innovaatioiden kaupallistamiseen.

Rahoitus mahdollistaa resurssien keskittämisen uuden palvelu- tai tuoteidean kehitykseen, markkinatutkimukseen ja kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen. Tämä luo perustan yrityksen kasvulle ja uusien markkinamahdollisuuksien hyödyntämiselle. Lisäksi, rahoitus voi auttaa ylitsepääsemään kriittisiä kynnyskysymyksiä, jotka voivat muutoin hidastaa kehitystä, kuten tuotevalidoinnit tai pilotointiprojektit.

Kun hakemus on laadittu ammattimaisesti ja perusteellisesti, rahoituksen saaminen on todennäköisempää. Meidän tuellamme teidän yrityksenne voi keskittyä olennaiseen: innovaatioidenne kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Uskomme yhteistyön voimaan ja siihen, että oikeanlainen rahoitus voi muuttaa vision menestyväksi liiketoiminnaksi.

Mihin Tempo-rahoitusta voi käyttää?

Tempo-Rahoitusta myönnetään hankkeisiin, joihin asetetaan selkeät mitattavat tavoitteet. Projekti tukee monipuolista liiketoiminnan kehittämistä, fokuksena tuote- tai palveluidean todentamista/pilotointia.

Tempo-projektin edellytetään sisältävän tasapainoisesti:

 • Tuote- tai palvelukonseptin kysynnän testaamista tai pilotointia asiakkaiden kanssa
 • Markkinoiden validointia
 • Kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä
 • Kasvun rahoituksen selvittämistä
 • Aineettomien oikeuksien selvittämistä
 • Projekti voi sisältää myös tuotekehitystä, joka on välttämätöntä asiakaspalautteen hankkimiseksi

Kuka voi hakea Tempo-rahoitusta?

Tempo-rahoitusta voivat hakea suomalaiset startup- ja pk-yritykset, jotka suunnittelevat kansainvälistä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä innovatiivisilla tuotteilla tai palveluilla.

 • Alle viisivuotias yritys, kun hakemus jätetään. Ikä lasketaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröimispäivästä.
 • Yrityksen kokoluokka on pieni - Työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Yritys, eikä sen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys, ole aikaisemmin hyödyntänyt Tempo-rahoitusta.
 • Henkilöstömäärä - Suomessa työskentelevä tiimi, joka tulee koostua joko kahdesta 100% työntekijästä tai yhdestä 100% ja kahdesta 50% työntekijästä.
 • Oman pääoman ehtoista rahoitusta - 30 000€
 • Tempo-rahoitus hankkeen tulee tukea yrityksen liiketoimintaa ja tämän vuoksi tulee yrityksellä olla suunnitelma tuotteen kehitykselle myös rahoitushankkeen jälkeen.

Yrityksen tulee olla kasvuhakuinen ja sillä tulee olla selkeä liiketoimintasuunnitelma.

Hakijayrityksen tulee osoittaa kykynsä ja näkemyksensä liiketoiminnan kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Rahoitusta kaipaavan yrityksen tulee esittää konkreettinen suunnitelma siitä, miten Tempo-rahoitus vauhdittaa yrityksen kasvua ja miten rahoitetut toimenpiteet toteutetaan.

Olemme asiantuntijoina valmiita auttamaan yrityksiä Tempo-rahoituksen hakuprosessissa alusta loppuun. Tarjoamme konsultaatiota projektin suunnitteluun, rahoitushakemuksen laatimiseen, sekä mahdollisten raportointivelvoitteiden hoitoon. Näin varmistamme, että julkisen rahoituksen mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä innovatiivisen kasvun ja kehityksen tueksi.

Miten Tempo-rahoitusta voi hakea?

Tempo-rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta.

Tempo-rahoituksen hakuprosessi alkaa yrityksen liiketoimintasuunnitelman arvioinnilla ja kehittämisellä. On tärkeää tunnistaa selkeästi rahoituksen kohde ja projektin tavoitteet sekä laatia vakuuttava suunnitelma.

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksellä on vahva ja innovatiivinen liikeidea, markkinapotentiaalia sekä kyvykkyyttä toteuttaa suunnitelmansa. Hakemus tulee perustella huolellisesti ja esittää realistinen aikataulu ja budjetointi.


Innovan palvelut

Jotta rahoituksen hakuprosessi olisi sujuva ja vaivaton, tarjoamme asiantuntija-apua koko hakuprosessin ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa apua projektisuunnitelman teossa, hakemuksen laatimisessa ja tarvittavien liitteiden valmistelussa sekä mahdollisissa lisäselvityksissä. Autamme muotoilemaan hakemukset strategisten tavoitteiden mukaisesti, ja huolehdimme, että kaikki palaset ovat kohdallaan.

Haluatko lisätietoa yrityksenne rahoitusmahdollisuuksista?
Varaa maksuton kartoituspalaveri

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
info@innovafinance.fi

Varaa maksuton ensitapaaminen rahoituskonsultaatioon, jossa käymme yhdessä läpi juuri sinun yrityksesi tilanteeseen sopivat ratkaisut. Saavuta menestystä yhdessä meidän kanssamme.

Ota yhteyttä

Askeleet onnistumiseen

Valitse sinulle sopiva aika kalenteristamme. Saat parhaan hyödyn irti tapaamisestamme, kun kerrot meille yrityksestäsi ja tavoitteistasi jo ennen sovittua tapaamista.

Tapaamisessa käsittelemme yrityksesi nykytilannetta, tulevaisuudensuunnitelmia ja rahoitusmahdollisuuksia.

Tapaamisen jälkeen teemme teille ehdotuksen, jonka hyväksyttyänne voimme alkaa rahoitushakemuksen tekemisen.

Yhteistyömme alkaa tästä hetkestä. Pyrimme tarjoamaan ratkaisuja, jotka sopivat sinun yrityksesi tarpeisiin, ja tukevat sen kasvua ja kehitystä.

Varaa aika kalenterista
Innova Finance
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Sähköposti
Puhelinnumero
Yhteyshenkilö
Missä voisimme auttaa?
Kiitos! viestisi on lähtenyt
Oops! Something went wrong while submitting the form.